Uvedené ceny jsou pouze orientační. U každé zakázky stanovujeme cenu společně se zadavatelem podle typu a náročnosti zakázky tak, aby vyhovovala oběma stranám. Základní jednotkou je přitom 1 normovaná stránka (NS = 1800 znaků).

Překlad z francouzského/anglického jazyka do češtiny:      250-500 Kč / NS

Jazyková a stylistická redakce textu:                                          70-100 Kč / NS

Korektura:                                                                                                 35-50 Kč /NS

Projekty na klíč: cena dohodou, podle náročnosti a typu projektu půjde buď o paušální částku, nebo hodinovou sazbu.