PŘEKLADY Z FRANCOUZSKÉHO A ANGLICKÉHO JAZYKA

Překládání není jen moje povolání, ale i koníček. Kdykoli čtu nějakou knihu v originále, hned mi začne běžet hlavou: jak by se tohle asi nejlíp řeklo česky? Jak bych to přeložila? Už od studií na vysoké škole se věnuji  literárním překladům knih pro děti i dospělé, populárně-naučné literatuře (zejména z humanitních oborů) a tématům, jako je zdravý životní styl, příroda, psychologie, osobnostní rozvoj, duchovní nauky. Baví mě střídat při překládání obory, protože se díky tomu neustále dozvídám nové věci, ke kterým bych se možná jinak nedostal. Překládám také filmy či různé jiné formáty než knihy.

Dosud jsem přeložila cca 50 titulů, v roce 2021 jsem byla nominována na Výroční cenu Zlatá stuha za překlad knihy Roalda Dahla Vilda a pidipískové.

JAZYKOVÉ REDAKCE A KOREKTURY

Upravím váš text po stránce gramatické i stylistické, to znamená opravím případné hrubky a překlepy, správně přidám nebo uberu čárky ve větě, navrhnu jiný slovosled, volbu slov, případně navrhnu další úpravy a zásahy, které napomohou větší srozumitelnosti a čtenářskému komfortu. Vždycky beru v potaz nejen to, co chce pisatel sdělit, ale také komu to chce sdělit – tedy cílového čtenáře.

Zhotovím jazykové korektury již vysázeného textu, tedy znovu budu pečlivě sledovat gramatiku, ale i stylistiku, přihlédnu i k základním pravidlům a požadavkům grafické úpravy, protože díky práci v nakladatelství v tom mám dlouholetou praxi.

PROJEKTY NA KLÍČ

Postarám se o vaši knihu od okamžiku vašeho záměru až po odeslání do tisku. Pomohu vám vybrat formát i použité materiály, zvolit ilustrátora i grafického úpravce, provedu jazykovou i stylistickou redakci a korektury, celý proces vzniku knihy zkoordinuji.

Jako editorka titulu Nezkreslená věda jsem byla spolunominována na výroční cenu Zlatá stuha 2022.

TEXTY

Povídky, básničky, krátké texty jsem si psala odnepaměti a už mi to zůstalo. Ráda se vyjadřuji textem a v poslední době jsem to uplatnila i v několika svých autorských dětských knihách. Za tu první, Černobílé prázdniny, jsem byla nominována na výroční cenu Zlatá stuha.

Pokud tedy potřebujete napsat text, který bude mít hlavu a patu, kultivovaný jazyk a bude se dobře číst, obraťte se na mě.