PŘEKLADY Z FRANCOUZSKÉHO A ANGLICKÉHO JAZYKA

Věnuji se literárním překladům knih pro děti i dospělé, populárně-naučné literatuře (zejména z humanitních oborů) a tématům, jako je zdravý životní styl, příroda, osobnostní rozvoj, duchovní nauky.

Dosud jsem přeložila cca 50 titulů.

JAZYKOVÉ REDAKCE A KOREKTURY

Upravím váš text po stránce gramatické i stylistické, případně navrhnu další úpravy a zásahy, které napomohou větší srozumitelnosti a čtenářskému komfortu.

Zhotovím jazykové korektury již vysázeného textu, s přihlédnutím k základním pravidlům a požadavkům grafické úpravy.

PROJEKTY NA KLÍČ

Postarám se o vaši knihu od okamžiku vašeho záměru až po odeslání do tisku. Pomohu vám vybrat formát i použité materiály, zvolit ilustrátora i grafického úpravce, provedu jazykovou i stylistickou redakci a korektury, celý proces vzniku knihy zkoordinuji.